นำเข้าข้อมูล Excel สู่ PostgreSQL

1 12 2008

20081201

ได้พี่วิโรจน์เป็นที่ปรึกษาในการนำข้อมูล จาก EXCEL เข้าสู่ ฐานข้อมูล PostgreSQL
คราวนี้ เป็น ฐานข้อมูลธรรมดา ไม่ใช่ Spatial Database

ขั้นตอนมีดังนี้

  • แปลงไฟล์ EXCEL หรือ CALC (openoffice) ให้อยู่ในรูป ของ CSV ไฟล์เสียก่อน
  • สร้าง Table ใน Postgresql ให้มีจำนวน column เท่ากับ จำนวนข้อมูลที่มี
  • ต่อฐานข้อมูล ด้วย pgmyAdminIII เพื่อต่อกับ Table ที่ต้องการนำเข้า พึงระวังเรื่อง type ของข้อมูล
  • ใช้ SQL นำเข้า ดังตัวอย่างนี้
    • copy temple from ‘C:/temp/temple.csv’ with delimiter ‘,’ csv header

ทดสอบว่าข้อมูลเข้าอยู่ครบ ไม่ตกหล่น เป็นอันเรียบร้อย
ที่เหลือ ก็สามารถ ใช้งานได้ เช่นฐานข้อมูลทั่วไป

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: