Python: THEOS full scene Pan-Sharpening

3 10 2011

20111003

 

ในโครงการ THEOS2Go ส่วนผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า Pan-Sharpening หรือ Image Fusion ภาษาไทยเรียกการหลอมภาพ เป็นความสามารถที่ใช้โปรแกรมภาษา Python ในการหลอมภาพโดยอาศัยไลบรารี่ของ Gdal ซึ่งทำได้นานแล้วในโครงการนี้ใช้อัลกอริธึมในการหลอมชื่อ Brovy transform ถ้าถามผมก็เป็นการเทียบบัญยัติไตรยางค์แบบง่ายๆ

newR = (3 * P * R) / (R + G + B + 1.0)
newG = (3 * P * G) / (R + G + B + 1.0)
newB = (3 * P * B) / (R + G + B + 1.0)

where :
newR, newG and newB is new pixel value in Red, Green and Blue band
P =  Panchromatic band
R, G and B = Red, Green and Blue band

เมื่อทำการทดสอบกับภาพเต็มซีนของภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส ปรากฎว่าเกิดอาการทำนองตัวแปรของอะเรย์ที่ไช้ในการระบุตำแหน่งของพิกเซลมันล้นเกินความสามารถของอินเด็กซ์ คล้ายๆ กับมันล้นแสดงเออเรอ แล้วก็หยุดทำ แต่ผลของการหลอมก็ยังแสดงเป็นภาพได้แต่ได้ประมาณ 60% ของภาพและเป็นผลที่ไม่ผิดอะไรซูมเข้าไปดูภาพก็หลอมได้ถูกต้อง พยายามแก้โดยการลองดูวิธีการใช้ตัวแปรสำหรับเป็นอินเด็กซ์ในการระบุตำแหน่งพิกเซลของภาพ ด้วยภูมิไม่ถึงจึงไม่สามารถแก้ไขได้
ปรึกษากับคุณ PK ได้คำแนะนำว่าวิธีการเขียนค่าลงไปของผมนั้นใช้วิธีเขียนทีละพิกเซลซึ่งเสียเวลาในการเขียนค่อนข้างมากและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวแปรของอินเด็กซ์ล้น
อาศัยเอกสารประกอบการสอนของคุณ Chris Garrard จากหน่วยงาน  RS/GS Laboratory ของมหาวิทยาลัย Utah university  ก็ได้รู้ ได้ศึกษาวิธีการอ่านเขียนข้อมูลแบบบล็อค ทำให้ความเร็วของการเขียนมากกว่าเดิมกว่าสองเท่า เยี่ยมเลยแต่ปัญหาหลักก็ยังไม่ถูกแก้ไข ยังคงทำได้ไม่เต็มซีนภาพหลังจากการทำสอบพบว่าสามารถทำได้ประมาณ 7000 x 7000 พิกเซลภาพจึงได้ทำการแบ่งทำทีละ 1/4 ภาพจึงทำให้สามารถเขียนภาพเต็มซีนได้สำเร็จ

ผลการหลอมภาพเต็มซีนของข้อมูลภาพธีออส

ทดสอบกับภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT แบบไม่เต็มซีน
ทดสอบหลายครั้งจึงมั่นใจนำไปรวมกับชุดโปรแกรม THEOS2Go ก็สามารถใช้งานได้เขียนลงบน USB drive ก็ได้จึงได้นำไปประกอบการอบรมพอนำไปติดตั้งกับ QGIS 1.7 เครื่องอบรม แล้วทดสอบปรากฎว่า่ python.exe error ซะงั้น เชคแล้วเชคอีกพบว่า ระบบ import gdal ไม่ได้ มึนไปคืนนึงก็จับ gdal ไปยัดใน python ที่คาดว่ามันเรียกใช้ผลปรากฎว่าไช้งานได้ นำไปทดสอบกับคอมพิวเตอร์กรมที่ดินที่ไม่ได้ลง pypthon ไว้สามารถหลอมภาพได้ ทดสอบกับเครื่องของโปรแกรมเมอร์ของ สทอภ. ก็สามารถทำงานได้ก็น่าจะผ่านการทดสอบการใช้งานในเรื่องการทำงานแล้วนะ ส่วนความสวยงามเรื่องนี้คงต้องคุยกันยาว


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: